Αποποίηση Ευθύνης

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι για γενική ενημέρωση και μόνο. Οι πληροφορίες που παρέχονται από την εταιρεία μας και ενώ προσπαθούμε να διατηρήσουμε τις πληροφορίες ενημερωμένες και σωστές, δεν καθιστούν καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα ή τη διαθεσιμότητα σε σχέση με την ιστοσελίδα ή τις πληροφορίες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, ή τα σχετιζόμενα γραφικά που περιέχονται στον δικτυακό τόπο για οποιονδήποτε σκοπό. Η εμπιστοσύνη που δείχνετε σε τέτοιες πληροφορίες είναι αυστηρά δική σας ευθύνη.

Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημία, ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προέρχεται από απώλεια δεδομένων ή κερδών που προκύπτουν από, ή σε σχέση με, τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου αλλά και για κάθε ιστοσελίδα μας.

Μέσα από αυτή την ιστοσελίδα μπορεί να συνδεθείτε με άλλους ιστοχώρους που δεν είναι υπό τον έλεγχο της All Time Classic. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σχετικά με τη φύση, το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα των εν λόγω ιστοχώρων. Το γεγονός ότι αυτοί οι σύνδεσμοι συμπεριλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας δεν συνεπάγεται κατ ‘ανάγκη ότι αποτελούν πρόταση μας για επίσκεψη ή ότι ενστερνιζόμαστε τις απόψεις που ενδεχομένως εκφράζουν.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Ωστόσο, η All Time Classic δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν καθίσταται υπεύθυνη αν ο δικτυακός τόπος γίνει προσωρινά μη διαθέσιμος λόγω τεχνικών προβλημάτων που είναι πέρα από τον έλεγχό μας.